Aktualności

Śladami płockich zakładów pracy w PRL-u w fotografii
z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku – wystawa wirtualna

Płock w okresie PRL-u dzięki budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (dzisiaj ORLEN-u) stał się ośrodkiem przemysłowym. Zmieniła się dzięki temu struktura społeczna, demograficzna i tożsamość miasta. Oprócz tego wpływ na krajobraz kulturowy Płocka miały m.in. takie zakłady jak: Fabryka Maszyn Żniwnych, Płocka Stocznia Rzeczna czy „Cotex”.

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wystawą. Prezentujemy na niej zachowane w naszym zasobie fotografie z wybranych płockich zakładów pracy funkcjonujących w okresie PRL-u: Fabryki Maszyn Żniwnych, Płockiej Stoczni Rzecznej, Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, Petrobudowy oraz Cotex-u. Pochodzą one z zespołów: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku, Zbiór fotografii Tomasza Jacka Gałązki z Płocka i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa”.

ATLAS RADZIWIŁŁOWSKI – wystawa wirtualna

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów wspólnie z Towarzystwem Naukowym Płockim zapraszamy do zapoznania się z cyfrową wersją Atlasu Radziwiłłowskiego. Ten bezcenny obiekt wpisany został w bieżącym roku na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata” (4 edycja).

Mappy Hrabstwa Bialskiego z folwarkami y wsiami do niego należącemi Dóbr Jaśnie Oświeconego Xięcia JMC Hieronima Radziwiłła […] z wymiaru geometrycznego sporządzone 1781 roku [przez Leonarda Targońskiego], zwane potocznie Atlasem Radziwiłłowskim, przechowywane są w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego [sygn. A. 223]

Jest to jedyny egzemplarz w Polsce i na świecie, stanowiący bezcenne źródło kartograficzne dla rekonstrukcji XVIII-wiecznego kształtu przestrzennego Południowego Podlasia.

Więcej „ATLAS RADZIWIŁŁOWSKI – wystawa wirtualna”

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Grafika z napisem „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”. 9-30 czerwca 2021 r., Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 15, Warszawa.

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. W tym roku Komitet, któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, po raz czwarty wyłonił wyjątkowe obiekty, które już 10 czerwca br. zostaną oficjalnie uhonorowane wpisem na Polską Listę Programu UNESCO podczas gali w Belwederze.

https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/

Wśród uhonorowanych dokumentów znalazł się po raz pierwszy obiekt z Płocka. Jest nim przechowywany w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego Rękopiśmienny atlas Mappy Hrabstwa Bialskiego z 1781 r., zwany potocznie Atlasem Radziwiłłowskim. Przez badaczy uważany jest za najbogatszy w treść i najdoskonalszy technicznie spośród wszystkich polskich map i planów majątkowych z drugiej połowy XVIII wieku.

Atlas zaprezentujemy w wersji cyfrowej wspólnie z Towarzystwem Naukowym Płockim na naszej stronie internetowej
9 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Informacja o otwarciu Czytelni Archiwum Państwowego w Płocku

Czytaj dalej

Do góry